Hur vi tar del av ny information har fundamentalt förändrats. Vi är nu för tiden vana vid att under näst intill alla våra vakna timmar konsumera ny information och kunskap. Här tar vi upp tre trender som har blivit allt tydligare och mer populära under de senaste åren.1. Ett skifte till behovsstyrt

Det här är en av de största förändringarna och en effekt av att vi använder mobilen som en källa för att snabbt få tag på ny information. Att dela ut och konsumera ny kunskap har gått från att vara något man planerat för, såsom en kurs på plats eller ett heldagsseminarium, till något vi förväntar oss ska vara kort och fokuserat, med möjligheten att få tillgång till direkt när behovet uppstår. Det är därför nu viktigare än någonsin tidigare att i rätt digitalt och mobilt format finnas tillgänglig och sökbar för sin målgrupp, var och när de än behöver en.


2. Filmformat

När man visualiserar hur ens digitala utbildning eller kurs ska vara uppbyggd, är det lätt att tänka “bara vi använder oss av avancerade drag & drops, flexiga animeringar i presentationer eller så kallat “gamification” m.m., så kommer deltagarna bli både imponerade och engagerade”. Verkligheten visar dock på något helt annat. Det absolut populäraste formatet är kortare så kallade mikro-filmer. Filmformat har till skillnad från nästan alla andra format den unika förmågan att vara enkelt att både producera och konsumera, oavsett vilken enhet man än använder. Vill man ta sina filmer några steg upp, erbjuder en del plattformar, så som Atwork, möjligheten att lägga på interaktiva moment direkt ovanpå den inspelade filmen!


3. Tillgänglighet & kommunikation

Dagens tillgänglighet genom sociala plattformar och kommunikationskanaler gör att vi förväntar oss att enkelt kunna komma i kontakt med folk, starta diskussioner och skapa relationer. Det är därför viktigt att finnas tillgänglig och inte gömma sig bakom de digitala strukturerna. Att inkludera sociala moment i kurserna för att bjuda in till diskussion är ett smidigt tillvägagångssätt för att öka tillgängligheten till experterna, bemöta funderingar som uppkommer samt skapa en bättre förståelse för sin målgrupp som sedan kan resultera i förbättringar av utbildningen. Dessa moment kan bestå av mindre live-sessioner genom digitala mötesverktyg, chattforum, webbinarier eller i kombination med fysiska möten.


Hur ska man tänka när man digitaliserar sitt kursmaterial?

Ta del av tips, steg och modeller man direkt kan applicera när man står inför att digitalisera sin kurs/utbildning under 2020 - oavsett om den är menad för kollegor, kunder eller privata elever!