7 tips vid pre- & onboarding med Scoolia

7 tips vid pre- & onboarding med Scoolia


När du får en ny medarbetare vill du förstås att hen ska bli en i gänget, hitta sin plats och förstå kulturen.
Samtidigt vill du kanske ta vara på de nya ögon som ser er verksamhet och de erfarenheter som hen har med sig
sedan tidigare, inte bara ställa sig i ledet och anpassa sig. Situationen kan se olika ut, det kan vara en tillsvidareanställning
som förhoppningsvis varar under många år men det kan också vara en projektanställning eller t ex säsongsarbetare som förhoppningsvis återkommer.

Oavsett vill man att deras start blir så bra som möjligt och att de kommer igång så fort som möjligt.


1
Skapa kontakt direkt efter att anställningskontraktet är signerat, ge access till Scoolia plattformen och tilldela de team de ska tillhöra och sätt dem i kontakt med varandra.

2
Tilldela en mentor/handledare som kan vara bollplank direkt i plattformen för alla typer av frågor som kan dyka upp innan start.

3
Ge en tydlig bild av organisation, värderingar, riktlinjer och policys. Det kan vara säkerhetsföreskrifter, miljöpolicy eller information om hur man inom företaget hanterar olika förmåner som t ex firmabil, träning, mobiler – sådan information som den anställde kan ta till sig när det behövs och när det finns tid. Följ upp och stäm av, i vissa fall är det av yttersta vikt att den nyanställde verkligen gått igenom och tagit till sig informationen innan start.

4
Använd olika medier för att skapa intressant innehåll, inte bara text och powerpoint. Det kan vara korta mobilfilmer från arbetsplatsen och kanske en presentation av teamet eller bildspel kombinerat med frågeställningar – ta hjälp av alla i organisationen och håll det enkelt, det blir roligare!

5
Ta vara på möjligheten med interaktivitet! Använd chatten och kommunikationskanalen, ställ frågor, ge information men be också om information. Ni kan kommunicera med en hel grupp av t ex säsongsarbetare eller en enskild ny medarbetare.

6
Ta vara på möjligheten att få feed back på hur man upplevt anställnings- , pre- och onboarding processen. Hur första intrycket av ert varumärke och organisation var. Ni gör enkelt frågeformulär med olika typer av svarsalternativ. Resultatet kan ge konkreta förbättringsområden att jobba vidare kring, som är intressant för hela ledningen och organisationen.

7
Det är enkelt att justera, lägga till och uppdatera efter hand och ni kan kopiera så ni slipper bygga upp allt på nytt varje gång. Det är viktigt att man därför funderar på vilka steg som är lika för olika roller/avdelningar etc. så man slipper merarbete.Inspelat webbinarie

Video Thumbnail
22:00
Se hur organisationer använder Scoolia för onboarding!Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url