Digitala kurser kan ha många olika syften och former, de kan vara menade för anställda, partners, kunder eller allmänheten. De kan till exempel vara on-demand, live eller en mix av de båda genom en så kallad blended learning approach.

Genom vårt helhetstänk kan vi hjälpa er hela vägen från analys, strategi, val av plattform, produktion och implementation av era aktiviteter.
1. Analys & Strategi

Varje case är unikt och har ofta olika behov, mål och förutsättningar. Tillsammans sätter vi oss ner för att identifiera era tankar, behov och aktiviteter för att sedan sätta ihop en strategi som passar er verksamhet och tidsram.


2. Plattform

Baserat på den strategi vi tillsammans tar fram, implementerar och integrerar vi de verktyg som passar bäst in i processerna. I vår portfölj av verktyg finns både egenutvecklade och externa plattformar. Vi ser till att allt administrativt arbete är korrekt och vi utbildar er i hur man använder verktygen effektivt.


3. Produktion

Genom vårt erfarna produktionsteam kan vi hjälpa er med allt från att planera och producera innehåll, till support och kvalitetssäkring vid live-sessioner.


4. Implementation

Tillsammans säkerställer vi en kvalitativ implementering av era plattformar och aktiviteter. Vi utbildar er i hur man använder dem samt följer upp, ser vad som kan bli bättre och optimerar inför nästa aktivitet.Läs även:
Hur ska man tänka när man digitaliserar sitt kursmaterial?

Ta del av tips, steg och modeller man direkt kan applicera när man står inför att digitalisera sin kurs/utbildning under 2020 - oavsett om den är menad för kollegor, kunder eller privata elever!