Scoolia e-Service Provider (eSP)

Digitalisering handlar om hur ny teknologi och internet revolutionerar hur människor vill bo, jobba, leva, skapa och förverkliga sina drömmar.
Genom att samarbeta med ledande aktörer gör vi det möjligt att leverera välfärdstjänster digitalt och i stor skala, vilket gör dem tillgängliga för vem som helst, var som helst. Att bygga upp den nya leveransförmågan är nyckeln till en lyckad digital transformation.

Vi kallar det för hållbar digital samhällsutveckling.


Välfärdsområden att digitalisera


Vår modell

Scoolia eSP har under många år arbetat med hållbar digital samhällsutveckling genom att bygga upp modeller, metoder och plattform för digitala välfärdstjänster. Med vår modell revolutionerar vi hur man bygger upp leveransmodellen för dessa tjänster på ett maximalt kostnadseffektivt sätt. Vi gör detta baserat på 3 olika nivåer. Vi kan likna dessa nivåer med:

  • 1. Strukturnivå - Järnvägsnätet
  • 2. Tjänstenivå - vagnarna
  • 3. Innehållsnivå - leveransen
Kontakta oss för mer information om våra eSP-tjänster och projekten.

Congratulations. Your message has been sent successfully.
Error, please retry. Your message has not been sent.