Scoolia e-Service Provider (eSP)

Genom att samarbeta med ledande aktörer gör vi det möjligt att leverera tjänster online och i stor skala, vilket gör dem tillgängliga för vem som helst, var som helst.

Vi kallar det för hållbar digital samhällsutveckling.Projekt


Business Accelerator in Kenya

Ett acceleratorprogram, baserat online, som stöttar lokala företagare i Kenya att utveckla och expandera sina företag.

Studiehandledning Online

Det ledande projektet för studiehandledning online, BIU Online. Runt 50 000 000 kronor har investerats med målet att skala upp tjänsterna och göra dem tillgängliga på en nationell skala i Sverige.

Rehabilitering och hälsovård

Tillsammans med Arbetsliv Online (ALO) fokuserar vi på att tillhandahålla arbetslivsrelaterad rehabilitering och hälsotjänster online.Kontakta oss

Kontakta oss för mer information om våra eSP-tjänster och projekten.


Congratulations. Your message has been sent successfully.
Error, please retry. Your message has not been sent.