Förbered och strukturera era medarbetarsamtal i Scoolia

Medarbetarsamtal är viktiga ur många synpunkter men det är inte alla som tycker att det är enkelt och både chefer och medarbetare
kan känna sig obekväma i situationen. Det blir enklare, och roligare, för både chef och anställd om ni har ett strukturerat arbetssätt
inför, under och efter samtalet.Förbered
Förbered och strukturera medarbetarsamtal i Scoolia med frågeformulär, information, möte och ev uppföljning. Ni kan använda ett eller flera formulär innan samtalet, det ger den anställde tid att reflektera och svara.
Genom resultatet av frågeformuläret kan er chef vara väl förberedd och lägga tiden under själva medarbetarsamtalet på att diskutera utfallet från frågeformuläret, individuella mål och genomförande med den anställde.

Stimulera till förbättringar
Ge frisvars-möjlighet där den anställde i text kan ge förslag på förbättringsområden och känna att de kan vara med och påverka verksamheten, sin arbetssituation och på så sätt vara delaktiga i ert förbättringsarbete.
Det kan vara lättare att i lugn och ro innan samtalet få formulera sina tankar och funderingar.

Medarbetarsamtalet är ett utmärkt verktyg för att förmedla företagets visioner och värderingar, lägg in det som en punkt i Scoolia innan medarbetarsamtalet för att sedan i samtalet stämma av att medarbetaren gått igenom, tagit till sig och förstått innehållet.

Utvärdera medarbetarsamtalet i sig, lägg ett formulär som en sista punkt och be om synpunkter och eventuella förslag till förbättring.

Se medarbetarsamtalet som en värdefull input för alla parter!


Delta på vårt nästa webbinarie kring just detta ämne