Organisationer höjer sina budgetar för internt lärande. ROI jämfört med att anställa bort kompetensgapet är enormt. Över 94% av de anställda säger att de skulle stanna längre på ett företag om det investerade i deras lärande. Så hur hanterar er organisation detta?Två delar att ta hänsyn tillDen rätta grunden

Att lägga rätt grund är nyckeln. Cirka 74% av anställda föredrar att få tillgång till fokuserade inlärningsresurser via sin telefon och vid behov. Detta innebär att det måste vara lättillgängligt och lätt att konsumera. Till skillnad från stora LMS-plattformar är lösningar som Atwork, fokuserade på specifika mikroaktiviteter snarare än stora kurser. Detta gör det enkelt att söka efter ett problem eller ett område, hitta rätt innehåll och lära sig allt eftersom.Det rätta innehållet

Interaktiva mikro-videos i kombination med instruktioner och uppgifter är den överlägset mest engagerande typen av innehåll som man kan använda sig av. En viktig sak att komma ihåg är att det inte alltid är nödvändigt att göra en studioproduktion för varje innehåll. En inspelning från telefonen är i många fall tillräckligt bra. Skulle ni vilja lägga lite mer krut på några delar av innehållet så finns vårt produktionsteam till hands när som!
Låt oss transformera er internutbildning!

Vi hjälper er med allt från strategi, produktion och implementering.


Boka ett kostnadsfritt möte online med en av våra experter!


Analys & Strategi

Baserat på era specifika behov sammanställer vi en strategi med rätt processer och verktyg för att säkerställa värde.

Implementation

Vi ser till att alla verktyg implementeras på rätt sätt och vi utbildar er i att använda dem.


Kvalitetssäkring

Vi kan ta ansvar för de digitala processerna, administrationen och rapporterna kring er interna utbildning.

Produktion

Få tillgång till ert egna produktionsteam som kan hjälpa er att producera presentationer, videor, innehåll eller annat som behövs för er interna utbildning.
Få mer information eller boka ett online-möte med en av våra experter!Nå oss direkt på: +46 72-729 41 12