Varje år släpper LinkedIn en stor rapport där de summerar trender och statistik för lärande i arbetslivet och hur vi nyttjar de digitala möjligheterna. Ur den senaste rapporten har vi plockat ut 5 stycken intressanta punkter som kan vara bra att ha med sig i tankarna när man ska digitalisera sina utbildningar under 2020!


1.

Runt 58% av de som svarade sa att de föredrar att lära sig i sin egna takt. Att inkludera sociala gruppsessioner i utbildningarna är något många tycker om, men efteråt vill man kunna komma åt samma material/ information för att kunna repetera och applicera på egen hand.2.

50% sa att de föredrar att lära sig när behovet för kunskapen i fråga uppstår. Detta går i linje med de trender som vi de senaste åren har sett - utbildningar har gått från att vara längre planerade tillfällen, till att bli korta och fokuserat paketerade mikro aktiviteter.3.

65% vill kunna delta på sessioner och kunna ta del av material via sina mobiltelefoner. Denna trend ser vi framförallt hos de yngre generationerna av samhällets arbetskraft. - Tillgänglighet via mobilen är viktigt!4.

Något som ytterligare stärker statistiken ovan, är att runt 71(!)% av millennials svarade att de lär sig bättre genom mobilt lärande.5.

46% sa att de vill kunna komma åt utbildningen under kvällstid. Nu säger inte detta nödvändigtvis att man ska börja planera in sessioner och moment under kvällstid, men det stärker tesen om att man vill kunna komma åt material och information för att repetera när det passar ens egna schema. Har ni digitala live-sessioner inkluderade i er utbildning? Spela då in dessa, så kan de som inte hade möjlighet att delta vid den utsatta tiden, fortfarande följa presentationer och diskussioner i efterhand!

Hur ska man tänka när man digitaliserar sitt kursmaterial?

Ta del av tips, steg och modeller man direkt kan applicera när man står inför att digitalisera sin kurs/utbildning under 2020 - oavsett om den är menad för kollegor, kunder eller privata elever!