SCOOLIA FÖR SNABBVÄXANDE ORGANISATIONER

Säkra kvalitativa preboarding, onboarding och
kompetensutvecklings upplevelser i stor skala.
Växer ni snabbt?


Kombinera er kunskapsbas och kommunikationskanal på en centraliserad plattform. Skapa engagemang, förmedla kunskap, värderingar och bygg kultur – allt på ett ställe, få med alla på tåget!Ge ett välkomstpaket, ge appen!

Ge relevant information, som går att ta till sig utan att vara på plats, såsom rutiner, policys, vägbeskrivningar och personalhandbok. Introducera till kollegor, involvera i arbetsuppgifter och pågående projekt som personen kommer att vara delaktig i.

Skapa en relation och introducera era nya medarbetare på bästa sätt, en bra start ger förutsättningar för ett långsiktigt engagemang!
Skapa dialog

Kommunicera om uppdaterade policys, nyanställningar och generell information om vad som händer i organisationen. Dela med er av berättelser som berör era medarbetare för att fördjupa deras känsla av tillhörighet med företaget. Var kreativ i din kommunikation, skapa en öppen och inkluderande kultur där medarbetarna kan ge feedback, dela idéer och erfarenheter i det dagliga arbetet!Ett flexibelt lärande

Lärande kan ske i form av handledning, interna kunskapsutbyten och kunskapsöverföring, workshops, projektarbete mm. I Scoolia skapar ni kommunikationskanaler och informationsflöden för att era medarbetare på bästa sätt ska kunna ta till sig den nya informationen. Det kan vara inspelade sessioner, bilder, produktbroschyrer, prislistor etc. Det kan vara individualiserat eller för grupp.
Enkel men kraftfull


Samarbeta kollegor emellan genom att dela information och diskutera runt aktiviteter.
Samarbeta och kommunicera i kanaler. En och en eller hela teamet tillsammans.
Paketera, leverera och ta del av korta utbildningar. Individualisera hela upplevelsen.
Etablera och förbättra den interna kulturen genom att inkludera och engagerade alla medarbetare.Kom igång idag!

Nu har ni chansen att testa den kompletta Scoolia-sviten med alla funktioner inkluderade för endast 650 sek/ månad.Förnamn


Efternamn


E-post


Telefon


Organisationsnamn


Storlek på organisation


Land


Meddelande


Congratulations. Your message has been sent successfully.
Error, please retry. Your message has not been sent.