SCOOLIA FÖR BEMANNINGSINTENSIVA ORGANISATIONER

Kvalitetssäkra er preboarding & onboarding för att ge nyanställda bästa möjliga start.
Extra eller tillfällig arbetskraft?


Etablera en preboarding process och påbörja er onboarding redan innan
personens första arbetsdag. Presentera företaget, kollegor,
deras nya roll och arbetsuppgifter för att producera värde från start.Ge ett välkomstpaket, ge appen

Få den nyanställda redo för sina arbetsuppgifter redan innan start.
Ge relevant information, som går att ta till sig utan att vara på plats, såsom rutiner, policys, vägbeskrivning, personalhandbok och företagets värderingar.

Ibland kan den enklaste kommunikationen eller praktisk information skapa en positiv känsla för din nya medarbetare. En bra start ger förutsättningar för ett långsiktigt engagemang och större chans till att tillfällig bemanning återkommer.
Påbörja handledning direkt

Ge tillgång till appen så att praktiska frågor, rutiner och förberedelser kan redas ut redan innan första arbetsdagen.

Introducera till kollegor, involvera i arbetsuppgifter och pågående projekt som personen kommer att vara delaktig i.

Skapa en relation och ta hand om er nya medarbetare på bästa sätt!Bjud in till aktiviteter

Välkomna den nyanställda att engagera sig i den digitala kanalen, ta del av historik, värdegrund och annan information.

Med Scoolia gör du det på ett lättsamt sätt, t. ex genom quiz, chatt eller annan interaktivitet.

Skapa nätverk med nyckelpersoner som ger personen förutsättningarna som krävs för att snabbt komma in i jobbet.
Ge tillgång till informationskanaler

Skapa trygghet, öppenhet och en känsla av gemenskap.
Ge tillgång till viktig information som personen behöver för sina arbetsuppgifter eller t ex skyddsombud och säkerhet.
Kompetensutveckla

Ge en individuellt anpassad introduktion där man vill se att den nyanställde gått igenom, förstått och tagit till sig informationen.

Det kan var inspelade sessioner, filmer, on demand material, quiz eller frågeformulär.

Håll en tät kommunikation under tiden – ta vara på möjligheten att utbilda och få återkoppling från en ny medarbetare som ser på er med nya ögon och nytt perspektiv!
Enkel men kraftfull


Samarbeta kollegor emellan genom att dela information och diskutera runt aktiviteter.
Samarbeta och kommunicera i kanaler. En och en eller hela teamet tillsammans.
Paketera, leverera och ta del av korta utbildningar. Personifiera hela upplevelsen.
Etablera och förbättra den interna kulturen genom att inkludera och engagerade alla medarbetare.Kom igång idag!

Nu har ni chansen att testa den kompletta Scoolia-sviten med alla funktioner inkluderade för endast 650 sek/ månad.Förnamn


Efternamn


E-post


Telefon


Organisationsnamn


Storlek på organisation


Land


Meddelande


Congratulations. Your message has been sent successfully.
Error, please retry. Your message has not been sent.