Blogg – Tips för digitala workshops

Tips för att hålla digitala workshops
Digitala workshops är på stark uppgång efter det senaste året där många har börjat inse effektiviteten i att varken behöva hyra lokaler eller resa för att delta. Det är inte bara mer effektivt för plånboken, genom att minska resorna för att delta månar man också om miljön.
Men hur arrangerar och utför man digitala workshops av lika eller bättre kvalitet än de traditionella man har på plats? Nedan tar vi upp några viktiga punkter och tips.

Tekniken

Låt inte tekniken hejda dig, våga testa och var hjälpsamma mot varandra, ofta är det små enkla saker som kan vara problemet. Men det finns saker du kan göra för att underlätta t ex: skicka ut guider och checklistor för hur man deltar i god tid inna den digitala workshopen börjar, ge möjlighet att testa ljud & bild i förväg. När det väl är dags, låt deltagarna komma in 15 minuter innan för att testa sina inställningar. Om du känner att du inte bemästrar tekniken och verktyget fullt ut så ta hjälp av extern support som kan hjälpa dig och dina deltagare att kvalitativt ta sig igenom workshopen. Med vår stödtjänst för just digitala workshops kan du fokusera på innehåll och leverans medans vi tar hand om tekniken.

Pedagogiken

Digitala workshops som ska vara interaktiva kräver ett tydligt ledarskap, extra pedagogik och ibland t o m övertydlighet.
1. Var tydlig med syfte, upplägg och formen inför mötet.
2. Skapa ramar och riktlinjer. Det kan handla om att tydligt berätta hur agendan ser ut, hur lång tid olika moment förväntas ta, hur deltagarna förväntas bidra och hur till exempel chatten ska användas.
3. Kommer deltagarna att delas upp i grupparbeten under workshopen? Förbered och förklara tydligt vad som förväntas av dem i grupparbetet. Förbered grupper redan i förväg om möjligt och informera om detta.
4. Skapa utrymme för samtal. Har ni delar som består av en föreläsning eller ren informations? Skicka då ut en inspelning av dessa delar i förväg och fokusera live-tillfället på reflektion och diskussion.

Kamera eller inte?

För oss är det givet att man använder kamera. Att inte göra detta kan jämföras med att sitta bakom gardinen i ett konferensrum medans de andra sitter vid bordet. Genom att använda kamera skapar man närvaro även i det digitala mötesrummet. Det handlar om att komma i stämning genom att se och höra de andra i gruppen. Du som föreläsare bör absolut ha kamera på så att deltagarna ser dina uttryck och gester, det blir så mycket mer levande och ditt budskap blir tydligare.

Sociala aspekten

Det är lätt att digitala workshops upplevs som lite väl snabba och effektiva. För att göra det hela lite mer lättsamt kan ni öppna upp mötesrummet tidigare än utsatt tid och låt deltagarna droppa in efterhand och ha lite småprat över en kaffe, det är ju så man gör om det är ett fysiskt möte. Utöver detta kan ni även inkludera följande moment i början av er workshop:
1. Börja workshopen med en presentationsrunda där var och en av deltagarna får introducera sig. Detta gör att alla från start får testa sin utrustning och delta i konversationen.
2. Ställ en fråga som samtliga deltagare får svara på. Välj helst inte en ja/nej fråga utan en fråga som kräver lite mer utförliga svar
På Scoolia har vi över 20 års erfarenhet av att hålla digitala workshops och utbildningar. Genom våra tjänster stöttar vi idag flera av Nordens största organisationer med att genomföra säkra och kvalitativa sessioner.

Funderar ni på att börja med digitala workshops?