SCOOLIA FÖR UTSPRIDDA ORGANISATIONER

Inkludera och engagera er organisation,
var de än befinner sig.
Allt på ett ställe


Kombinera er kunskapsbas och kommunikationskanal på en centraliserad plattform. Skapa engagemang, förmedla kunskap, värderingar och bygg kultur – allt på ett ställe, få med alla på tåget!

Bra kommunikation gör det möjligt

Bra kommunikation gör det möjligt att skapa högpresterande team samtidigt som det ökar arbetsglädje och trivsel.

Med Scoolia kan ni kommunicera om t ex uppdaterade policys, nyanställningar och generell information om vad som händer i organisationen. Det kan också vara kommunikation mellan team, projektgrupper eller handledare och adept – allt lätt tillgängligt i mobilen.
Skapa en öppen och inkluderande kultur

Värdesätt kommunikation, erfarenhetsutbyte, delad kunskap och kunskapsöverföring, mellan team och mellan individer. Ge alla möjlighet att delta, oavsett var de befinner sig. Kommunicera era förväntningar, mål och resultat. Dela också med er av berättelser som berör era medarbetare, för att fördjupa deras känsla av tillhörighet med företaget.Investera i era medarbetare

Investera i dina medarbetare, möjliggör vidareutbildning. Lärandet kan ske i form av handledning, interna kunskapsutbyten och kunskapsöverföring, workshops, projektarbete mm. I Scoolia skapar ni kommunikationskanaler och informationsflöden för att era medarbetare på bästa sätt ska kunna ta till sig den nya informationen. Det kan vara direkt kontakt med handledare, inspelade sessioner, bilder, produktbroschyrer, prislistor etc.
Enkel men kraftfull


Samarbeta kollegor emellan genom att dela information och diskutera runt aktiviteter.
Samarbeta och kommunicera i kanaler. En och en eller hela teamet tillsammans.
Paketera, leverera och ta del av korta utbildningar. Personifiera hela upplevelsen.
Etablera och förbättra den interna kulturen genom att inkludera och engagerade alla medarbetare.Kom igång idag!

Nu har ni chansen att testa den kompletta Scoolia-sviten med alla funktioner inkluderade för endast 650 sek/ månad.Förnamn


Efternamn


E-post


Telefon


Organisationsnamn


Storlek på organisation


Land


Meddelande


Congratulations. Your message has been sent successfully.
Error, please retry. Your message has not been sent.