När man ska digitalisera sitt utbildningsmaterial inser man ofta att det inte riktigt blir samma sak som den fysiska versionen, det går inte att lägga upp det på samma sätt och med exakt samma innehåll. En PP kanske måste göras om till en interaktiv presentationsfilm, interaktiva frågor ska skapas och ny teknik ska användas!

Här kommer 3 vanliga problem många stöter på när de ska börja digitalisera sina utbildningar:

1. Utbildningsmaterialet måste justeras
2. Det aktuella upplägget kommer inte att fungera online
3. Man vill kommunicera med deltagarna men hur ska det gå till?Problem 1.

Långa PP presentationer blir lätt tråkiga. Kanske kan de delas upp i flera kortare och med frågesessioner emellan presentationerna? Ett annat, lite mer engagerande format man kan använda sig av, är att spela in interaktiva presentationsfilmer, då kan du synas i bild och presentationen blir mer personlig. Är det instruktioner kan du kanske spela in med mobilen eller skapa informativa bilder i kombination med text. Tänk på att du också kan lägga till textuppläsning så att deltagarna kan välja om de vill höra texten eller läsa själva.

Tänk: kort och varierande, gärna med ljud, bilder och filmer!


Problem 2.

Har era utbildningar varit uppbyggda på längre pass, som hel- eller halvdagar? Då måste man kanske tänka om – det kan bli svårt att hålla fokus framför en dator så länge. Kan ni dela upp er utbildning till flera olika sessioner? Eller rent av flera olika, kortare, men fokuserade utbildningar? Blanda olika material där en del är on-demand och en del kan vara i ett virtuellt mötesrum där ni träffas online. Ställ frågor som ni vill att de svarar på innan live-sessionen och gör en uppföljning efteråt som deltagarna kan ta del av när de har tid och möjlighet. Genom ett flexibelt upplägg kan deltagarna ta del av materialet och lära sig i sin egna takt.


Problem 3.

När man har en digital kurs som man delat upp i olika delmoment vill man kanske ändå kommunicera med deltagarna under kursens gång för att kunna återkoppla och stötta. Det finns mängder av forskning som visar att återkoppling leder till utveckling och ökad motivation. Virtuella möten är ett bra sätt där man möts och ser varandra. Finns det en kommunikationskanal direkt i den digitala kursen är det enkelt att kommunicera med den enskilda deltagaren eller flera i en grupp. Det kan också vara viktigt för deltagarna att kommunicera sinsemellan, att kunna diskutera en fråga eller hjälpa varandra och samtidigt skapa nya kontakter.

Återkoppling av statistik är intressant för deltagarna. Hur många rätt har jag?  Hur många svarade som jag? Hur mycket är kvar av kursen? Osv.

Tänk på att om möjligt försöka hålla allt samlat - både kurs, kommunikation och virtuella mötesrum. Då blir det enkelt för deltagarna att aktivt delta och inte missa något.

 


Hur ska man tänka när man digitaliserar sitt kursmaterial?

Ta del av tips, steg och modeller man direkt kan applicera när man står inför att digitalisera sin kurs/utbildning under 2020 - oavsett om den är menad för kollegor, kunder eller privata elever!