Blogg – Hur har COVID ändrat vårt sätt att dela kunskap på arbetsplatsen?

Hur har COVID ändrat vårt sätt att dela kunskap på arbetsplatsen?

Fosway Group har nyligen gjort en intressant undersökning och sammanfattning kring hur COVID det senaste året har förändrat hur organisationer delar kunskap digitalt. Vi har satt ihop en sammanfattning åt dig nedan
I undersökningen deltog över 400 europeiska företag.

1. Visste du att

tillhandahålla video, mikrokurser, existerande externt innehåll som man sedan bygger på/anpassar, är den mest effektiva strategin för att leverera värdeskapande innehåll? Gamification, belöningar och mer komplext innehåll är däremot mycket mindre effektivt.
Detta går helt i linje med vår tro att ingen vill spendera sitt arbetsliv som om de var i skolan. Kunskap och information ska vara lättillgänglig och lätt att konsumera, när det behövs.Vi har satt ihop en sammanfattning åt dig nedan.

2. Visste du att

71% av de tillfrågade organisationerna har upplevt en ökad efterfrågan på digitalt lärande/ digitala kunskapsresurser från sina anställda och cirka 82% från de högre positionerna?

3. Visste du att

84% av de tillfrågade organisationerna tycker att det nu är viktigare än någonsin att digitalt lärande och resurser är integrerat i samarbets-plattformarna? Plattformar som Microsoft Teams, Slack m.m.
På Scoolia och Skillboost tror vi starkt på att inte vara begränsade till bara en struktur för att dela ditt innehåll.
Nyheter som Microsoft Viva är därför som musik för våra öron.

Vi kommer att hålla ett nära öga på Viva och dess möjligheter för integrationspartners under det kommande året.
Det är tydligt att vi är precis i början av denna spännande övergång till mer effektiva processer för kunskaps- och informationsdelning. Det finns inget rätt eller fel sätt att ta sig an detta och nästan alla organisationer experimenterar sig framåt för att hitta den strategi som passar dem bäst.

Vill ni veta mer om Adobe Connect?