Blogg – Så säkrar ni era digitala möten

Så säkrar ni era digitala möten

De flesta organisationer kommunicerar idag mer än någonsin genom olika digitala kanaler och verktyg. Man har dagliga arbetsmöten, anordnar digitala workshops, utbildningar, webinars och mycket mer. Oavsett om aktiviteterna är ämnade för interna eller externa ändamål så kan det väldigt ofta cirkulera mycket viktig och ibland hemlig information i dessa möten.
Den offentliga sektorn börjar i allt högre grad bli en drivkraft och ledstjärna i arbetet mot säkrare digitala miljöer. De får allt högre krav på sig som sakta men säkert även mynnar över till privata sektorn.
Men vad kan man tänka på för att känna sig trygg med att all denna kommunikation sker på ett säkert sätt?

Val av plattform

Marknaden för molnet baserade plattformar har de senaste 10 åren växt explosionsartat. Världsledande teknik som tidigare var alldeles för dyr för majoriteten av organisationerna finns nu tillgängligt ett knapptryck bort, för en bråkdel av priset. Marknaden för digitala möten och webinars har inte varit annorlunda. Men, tillgången har även sina negativa sidor, vi såg för några år sedan hur man blint anammade och började integrera verktyg som utvecklas och drivs i länder som står för helt andra värdegrunder än oss själva inom EU, inte minst när det kommer till integritet och säkerhet. Detta blev inte minst sagt obehagligt tydligt under föregående år när nästan hela samhället började använda dessa verktyg. Lyckligtvis börjar nu både marknaden och politiker att lägga allt mer fokus på dessa delar.

En tydlig strategi

Man bör etablera en tydlig plan. Identifiera ert behov. Vilka sorters aktiviteter är det vi vill utföra? Är det digitala mindre möten? digitala utbildningar eller digitala workshops? Det är väldigt få verktyg på marknaden som passar som handen i handsken för alla tre, inte minst om man ska ta hänsyn till säkerheten. Den mänskliga faktorn bör ha en betydande del i er strategi för säker digital kommunikation. Se till att samtliga personer som ska arbeta med aktiviteterna är utbildade i hur man på ett säkert sätt använder verktygen. Etablera sedan tydliga processer och riktlinjer.

Rätt partner

Det kan tyckas vara enkelt att bara köpa licenser på en hemsida och sen ska allt rulla på felfritt, verkligheten hamnar tyvärr allt för ofta på det helt motsatta. Det finns ingen mening med att uppfinna hjulet på nytt. Välj en partner som kan förstå era behov och tillsammans med er ta sig an både utmaningen med strategi, plattform och förmåga. På Scoolia har vi hjälpt myndigheter och organisationer med säkra digitala möten, webinars, utbildningar och workshops i över 15 år.

Behöver ni digitalisera er kommunikation?